Trang 109, kết quả từ 1081 tới 1090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trương Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/2/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Vũ Anh Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Anh Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Tiến Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Xương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 2/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...104105106107108109110111112...74341