Trang 10792, kết quả từ 107911 tới 107920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Rê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Rê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hoá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hoàng Hữu Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lương Hữu Xang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hữu Xang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Đức ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức ái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Dương Hữu Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hữu Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...107871078810789107901079110792107931079410795...74341