Trang 10790, kết quả từ 107891 tới 107900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thanh Nhứt Triêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thanh Nhứt Triêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Khuất Văn Khuỷnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khuất Văn Khuỷnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Ngô Đức Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Giảng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cả, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Mạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Mạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Mận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...107851078610787107881078910790107911079210793...74341