Trang 10976, kết quả từ 109751 tới 109760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Đốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Phan Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Viết Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Viết Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Điềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 9/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 5/6/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 4/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Đức Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Vàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109711097210973109741097510976109771097810979...74341