Trang 11188, kết quả từ 111871 tới 111880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hồ Sĩ Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sĩ Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Thượng Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thượng Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 4/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Th. Thúy An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Th. Thúy An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Phạm Dựa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Dựa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Thị Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Lệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lương Văn Chữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Chữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Võ Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111831118411185111861118711188111891119011191...74341