Trang 11187, kết quả từ 111861 tới 111870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thái Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Công Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công Nhì, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phan Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Mơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thái Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Bảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chu Quang Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Quang Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thái Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Lê Quí Nọp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quí Nọp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 27/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111821118311184111851118611187111881118911190...74341