Trang 11184, kết quả từ 111831 tới 111840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thành Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Vang Phát Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vang Phát Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đỗ Minh Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Đàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111791118011181111821118311184111851118611187...74341