Trang 11196, kết quả từ 111951 tới 111960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ đã di dời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ đã di dời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn T. Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T. Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Hà Xuân Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Xuân Cấp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phan Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Huỳnh Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 7/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trương Văn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Dương Ngọc úc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc úc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...111911119211193111941119511196111971119811199...74341