Trang 1186, kết quả từ 11851 tới 11860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thanh Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Toàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thừa Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thừa Cận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lý Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Tiến Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tiến Sửu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Kim Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 16/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...118111821183118411851186118711881189...74341