Trang 1188, kết quả từ 11871 tới 11880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Hồng Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hồng Chỉnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hải Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hải Đăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kiểm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Quốc Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quốc Sử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...118311841185118611871188118911901191...74341