Trang 1189, kết quả từ 11881 tới 11890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Vương Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Vương Tá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Toan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Cao Hoài Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hoài Vũ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 24/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Cao Chí Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Chí Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Canh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê quý Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê quý Diện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Lê Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...118411851186118711881189119011911192...74341