Trang 1293, kết quả từ 12921 tới 12930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Xeng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Xeng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Trọng Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Trọng Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Quốc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quốc Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng chí: Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Quynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Ngọc Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...128812891290129112921293129412951296...74341