Trang 1296, kết quả từ 12951 tới 12960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Công Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Công Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chớ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chớ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hảo Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hảo Du, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Cháu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...129112921293129412951296129712981299...74341