Trang 1298, kết quả từ 12971 tới 12980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Trung Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Trung Nhạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Duy Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Thanh Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thanh Vọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Đỗng Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đỗng Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Duy Bội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Duy Bội, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thạc Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thạc Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Vần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...129312941295129612971298129913001301...74341