Trang 187, kết quả từ 1861 tới 1870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn May

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn May, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ Phùng Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Nẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Nẻo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 4. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 5. Liệt sĩ Vàng A Tả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vàng A Tả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Đản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Đản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Cà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Cà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Vĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ DDinh Văn Cho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ DDinh Văn Cho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La

1...182183184185186187188189190...74341