Trang 186, kết quả từ 1851 tới 1860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê văn Hờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Hờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Cha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Cha, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ Hà Văn Hày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hày, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ Đinh Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ Hà Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La

1...181182183184185186187188189...74341