Trang 182, kết quả từ 1811 tới 1820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn ưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Phỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Phỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Dương Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 26/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Vũ Đức Thỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Thỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đào Công Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Hoàng Duy Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Duy Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tháo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...177178179180181182183184185...74341