Trang 185, kết quả từ 1841 tới 1850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Hình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Hình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1961, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Tạ Văn Thưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Thưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn ất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Huỳnh Từ Đâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Từ Đâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1959, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trung Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Phạm Hữu Thụy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Thụy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chí Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 28/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La

1...180181182183184185186187188...74341