Trang 183, kết quả từ 1821 tới 1830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Sơn Máy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sơn Máy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn ất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Tiếp Xuân Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiếp Xuân Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Hoàng Kim Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Bùi văn Nghên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Nghên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...178179180181182183184185186...74341