Trang 184, kết quả từ 1831 tới 1840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Quốc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đỗ Đình Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Bạch Bá Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Bá Thâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hà Ngọc Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...179180181182183184185186187...74341