Trang 2117, kết quả từ 21161 tới 21170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Trung Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đình Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Ngọc Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bá Da

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Da, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Như Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Cửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...211221132114211521162117211821192120...74341