Trang 2132, kết quả từ 21311 tới 21320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Xuân Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 30/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đậu Khắc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Khắc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tư Bo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Bo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Từ Công Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Công Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Từ Công Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Công Biển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lưu Hồng Búp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Hồng Búp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Xuân Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Bàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...212721282129213021312132213321342135...74341