Trang 2133, kết quả từ 21321 tới 21330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Quốc Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quốc Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tư Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Tư Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xe, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Anh Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Văn Xô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Xô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Xuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Đức Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...212821292130213121322133213421352136...74341