Trang 2135, kết quả từ 21341 tới 21350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hữu Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Vi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Đình Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Hồng Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hữu Uy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Uy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Giang Quốc Uy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Quốc Uy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Mạnh Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mạnh Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...213021312132213321342135213621372138...74341