Trang 2221, kết quả từ 22201 tới 22210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trương Văn Ơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trương Văn Ny

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ny, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Thị Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Giáp Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 20/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Vũ Tông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...221622172218221922202221222222232224...74341