Trang 2232, kết quả từ 22311 tới 22320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trương Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trương văn Nguyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương văn Nguyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trương văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Triệu Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Đức Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...222722282229223022312232223322342235...74341