Trang 226, kết quả từ 2251 tới 2260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Mú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Mú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Tho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ Hồ Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Trúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Bay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Bay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ Quàng Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

1...221222223224225226227228229...74341