Trang 224, kết quả từ 2231 tới 2240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1986, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1983, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Đố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Đố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ Lê Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ Mùi Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mùi Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Xà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Xà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ Đinh Công Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

1...219220221222223224225226227...74341