Trang 228, kết quả từ 2271 tới 2280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ Lò Văn Nhọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Nhọn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 4. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 5. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Lả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ Cầm Văn Thiêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Văn Thiêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ Từ Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Điếng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Điếng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

1...223224225226227228229230231...74341