Trang 231, kết quả từ 2301 tới 2310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 2. Liệt sĩ Vì Văn Nội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vì Văn Nội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 3. Liệt sĩ Bùi Hữu Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 5. Liệt sĩ Phạm Đình Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 14/10/1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 16/7/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 9. Liệt sĩ Lê Đình Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 19/10/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La

1...226227228229230231232233234...74341