Trang 3247, kết quả từ 32461 tới 32470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đậu Văn Cành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Cành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Ca, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bổn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Gia Bưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Gia Bưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Bá Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Bường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Ngọc Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Bổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bổng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...324232433244324532463247324832493250...74341