Trang 3252, kết quả từ 32511 tới 32520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Âu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Âu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Âp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Âp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Xuân ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Xuân An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hồng ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hữu An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...324732483249325032513252325332543255...74341