Trang 3451, kết quả từ 34501 tới 34510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quốc Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Bi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Xuân Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hương Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hương Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Băng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Băng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...344634473448344934503451345234533454...74341