Trang 3447, kết quả từ 34461 tới 34470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Chai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Huy Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Chế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Trung Chập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Chập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Chấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đức Chăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Chăm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Huy Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Căn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 10/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...344234433444344534463447344834493450...74341