Trang 359, kết quả từ 3581 tới 3590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Hến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...354355356357358359360361362...74341