Trang 362, kết quả từ 3611 tới 3620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Thành Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành Kiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương Thị Nâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Nâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sấm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Hai Ruồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hai Ruồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Phú Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phú Quốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...357358359360361362363364365...74341