Trang 365, kết quả từ 3641 tới 3650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lưu Khánh Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Khánh Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Siện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Siện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Của

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Của, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Công Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Khâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Thanh Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Phú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Uy Thái Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Uy Thái Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...360361362363364365366367368...74341