Trang 363, kết quả từ 3621 tới 3630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Ruộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ruộng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Quan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tài Sên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tài Sên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lúa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lúa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thoại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lý Văn Mét

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Mét, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...358359360361362363364365366...74341