Trang 3685, kết quả từ 36841 tới 36850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Như Sừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Sừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Thành Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thành Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Thế Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Triệu Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Triệu Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xéng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xéng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...368036813682368336843685368636873688...74341