Trang 377, kết quả từ 3761 tới 3770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đặng Công Viển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Công Viển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đặng Công Tật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Công Tật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Hoàng Tho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Tho, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Thị Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tổng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trương Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Thị Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hoài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Đơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...372373374375376377378379380...74341