Trang 372, kết quả từ 3711 tới 3720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thưa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trương Văn Chim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Chim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Trung Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Lượn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lượn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...367368369370371372373374375...74341