Trang 373, kết quả từ 3721 tới 3730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sạm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn The

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn The, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Chung Văn Ngởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chung Văn Ngởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...368369370371372373374375376...74341