Trang 378, kết quả từ 3771 tới 3780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Tấn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đèo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Láo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Láo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Long Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Long Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thành Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Đấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Tăng Tuấn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Tuấn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...373374375376377378379380381...74341