Trang 381, kết quả từ 3801 tới 3810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Các, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Phước Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Cải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Chọi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chọi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hà Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đặng Long Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Long Thiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...376377378379380381382383384...74341