Trang 399, kết quả từ 3981 tới 3990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Soi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Soi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Núm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Núm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Pứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Pứng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Soạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Soạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Trung Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Xiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Mển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...394395396397398399400401402...74341