Trang 398, kết quả từ 3971 tới 3980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Sén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Sén, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ngô Thị Mỹ Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Mỹ Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lâm Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ong Văn Kê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ong Văn Kê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ong Văn Kía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ong Văn Kía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...393394395396397398399400401...74341