Trang 410, kết quả từ 4091 tới 4100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Hoàng Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng Sắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Tô Văn Đống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Đống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đỗ Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thành Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Mai Văn Xua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Xua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch Khel

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Khel, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Tạ Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Cao Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...405406407408409410411412413...74341