Trang 411, kết quả từ 4101 tới 4110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ văn Còng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ văn Còng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đóng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Tal

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Tal, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Xai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Xai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Lượm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lượm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Hán văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hán văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lý Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...406407408409410411412413414...74341