Trang 409, kết quả từ 4081 tới 4090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bảy Chạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bảy Chạy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Cho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Cho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ba Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Hóa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lý Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Sen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Kiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đào Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Minh Chiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Chiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...404405406407408409410411412...74341