Trang 435, kết quả từ 4341 tới 4350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Triệu Minh Thệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Minh Thệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Vũ Công Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Tôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Giám, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Văn Họp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Họp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Duy Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...430431432433434435436437438...74341